Renteloze lening

Een renteloze lening? Bestaat dat? De term zegt je misschien wat, maar is het ook echt mogelijk? Een renteloze lening kun je niet afsluiten bij een financiële instelling zoals bijvoorbeeld een bank. Een renteloze lening is vaak alleen bij familie of vrienden te nemen. Je leent dan een bepaald bedrag dat je in termijnen, vaak zonder rente, terug kunt betalen aan de persoon waarvan je het geld geleend hebt. Doordat daar dan geen rente bij komt kijken heet dat vanzelfsprekend een renteloze lening.

Bij een renteloze lening wordt er geld geleend tegen een rentetarief van 0 procent. Hierbij dient dan wel netjes een contract of een overeenkomst opgesteld te worden waarin staat dat het te lenen bedrag per direct opeisbaar is. Het geleende geld wordt vervolgens in termijnen terugbetaald. Deze termijnen kunnen overeengekomen worden met de persoon waarvan je het geld leent. Het kan ook zijn dat je in flexibele termijnen het geld terug kunt betalen. Met andere woorden, terugbetalen wanneer het jou uitkomt. De lening wordt dan stukje bij beetje kwijtgescholden of terugbetaald. Je dient er wel op te letten dat het geld dat aan je geleend is ten alle tijden in zijn geheel opeisbaar is. Dat wil zeggen dat de lening direct terugbetaald kan worden. De Belastingdienst voert hier controles voor uit. Zodra de Belastingdienst om de benodigde gegevens en het bedrag vraagt dien je dit dus paraat te hebben. Het melden van de lening bij de Belastingdienst is in elk geval verstandig. Eveneens als het opstellen van een contract of een akte waarin alle voorwaarden die je met elkaar bent overeengekomen in opgesomd staan.

Wat zijn de voordelen van het afsluiten van een renteloze lening?

  1. Omdat het geld niet wordt geschonken en wordt verstrekt met de veronderstelling dat het terug wordt betaald hoeft men geen schenkingsrechten te betalen. Daarnaast betaal je geen rente over het terug te betalen bedrag.
  2. Er ontstaat een vermeerdering in het bedrag dat je nu verschuldigd bent. Hierdoor ontstaat er een schuld die vermeld wordt in BOX 3 bij de Belastingdienst. Dit kan financieel gunstig uitpakken.

Wat zijn de nadelen van het afsluiten van een renteloze lening?

  1. Het bedrag dat je geleend hebt moet ten alle tijden terug betaald kunnen worden. Dat is een lastige voorwaarde omdat je het geld natuurlijk met een reden leent. Het is dus over het algemeen niet direct opeisbaar.
  2. De persoon die het geld uitleent kan vermogensheffing ten laste gelegd worden, ondanks het feit dat het geld is uitgeleend.

Al met al kunnen we wel stellen dat ook het lenen in de vorm van een renteloze lening niet altijd even handig is. Toch heeft het een aantal voordelen die je ongetwijfeld ook in jouw voordeel kunt gebruiken. Pluis goed uit wat voor jou en jouw financiële situatie handig is. Maak geen overhaaste beslissingen en bespreek alles goed om nare situaties te voorkomen.