Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij er in de looptijd geen bedrag afgelost kan worden. De bedragen worden vaak in een keer afgelost, denk hierbij aan de verkoop van een huis. Voorheen kon er een bedrag geleend worden dat in zijn totaliteit niet meer dan 75% van de waarde van het huis bedroeg. Op dit moment om afsluiters van dit type lening te beschermen mag er nog maximaal een lening verstrekt worden niet groter dan 50% van de waarde van het huis. Mocht de afsluiter van lening zijn lening niet meer kunnen betalen dan eindigt het huis op de executieverkoop waar het voor 75% van de oorspronkelijke waarde verkocht wordt.

In het GHF (Gedragcode hypothecaire financieringen) is overeengekomen dat de som niet meer mag bedragen dan 50% van de waarde van het huis om de koper te beschermen en eventuele restschuld te verkleinen.

Er hoeft bij deze vorm van geld lenen geen maandelijks bedrag afgelost te worden maar er dient wel elke maand rente betaald te worden over het geleende bedrag. De rente vormt bij deze lening dan ook een behoorlijk risico aangezien deze variabel is. Het bedrag dat maandelijks in rekening gebracht wordt kan dus elke maand variƫren.